Kristine og Steffen Staalesens legat

Deles ut til beste for verdige, trengende arbeidere i Haugesund som på grunn av alderdom eller sykdom ikke lenger er arbeidsdyktige og som ikke mottar offentlig støtte. Arbeidere som har stått i Steffen Staalesen eller hans families tjeneste, skal være fortrinnsberettiget, uansett bosted.

Det legges opp til årlige utdelinger av legatmidler den 29. mai.
Kortfattet søknad med kontonummer kan sendes til fra og med 1. januar og senest 29. mai.

Utskrift