Stolt Nielsen og Herviks legat

(Dette legatet ble sammenslått i 2014 og følgende tidligere legater inngår her: Fru Louise Stolt Nielsens legat til beste for trengende syke i Haugesund og Petra og Stener Herviks legat).

Har som formål å gi økonomisk støtte til:

  • Haugesund Indremisjons diakoniarbeid
  • Sjømannskirken (Den norske kirke i utlandet)
  • Frelsesarméen i Haugesund
  • Vår Frelsers Menighets diakoniarbeid,
  • Evt. andre lag/organisasjoner som driver tilsvarende diakoniarbeid

Styret kan også beslutte at andre organisasjoner kan søke om og tildeles støtte, etter eventuell utlysning.

Søkere som ønsker å få støtte fra legatet må sende søknad.

Ikke eget søknadsskjema.

Utskrift