Haugesund bys legat for økonomisk vanskeligstilte

Formål:
Legatets formål er å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte – enslige, familier og organisasjoner innenfor Haugesund kommune.

Søknadsfrist: 15. mars.

  pdf Søknadsskjema

Søknaden sendes:

eller:
Haugesund kommune
Politisk sekretariat 
postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift