Haugesund bys utdanningslegat

Formål:
Legatets formål er å gi støtte til personer som tar videre utdannelse, og som er fra Haugesund. Støtten skal fordeles likt mellom de som tar høyere utdannelse og/eller de som utdanner seg innenfor praktiske fag. Legat porsjonenes størrelse fastsettes etter styrets skjønn.

Søknadsfrist: 15. august.

pdf Søknadsskjema finner du her >>>

Søknaden sendes:

eller:
Haugesund kommune
Politisk sekretariat
postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift