Personvern og personvernerklæring

Personvern

Haugesund kommune mottar og innhenter personopplysninger om våre tjenestemottakere for å kunne gi riktige tjenester og ytelser. Kommunen behandler personopplysninger om deg for å kunne ivareta dine rettigheter og plikter innenfor skole, barnehage, helsetjenester, stønader, skatter, gebyrer, avgifter med mer.

Haugesund kommune mottar og innhenter personopplysninger om våre tjenestemottakere for å kunne gi riktige tjenester og ytelser. Kommunen behandler personopplysninger om deg for å kunne ivareta dine rettigheter og plikter innenfor skole, barnehage, helsetjenester, stønader, skatter, gebyrer, avgifter med mer.Du skal være trygg på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven.

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i ny personopplysningslov, lovvedtak 54 (2017-2018), og EUs personvernforordning.

NB! Husk at du IKKE må sende viktige personopplysninger eller sensetiv informasjon på e-post til kommunen.

Haugesund kommunes personvernerklæring skal gi deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger som registreres, og hvilke rettigheter du har.

Nederst på denne siden finner du definisjonene på ord og uttrykk som er benyttet i personvernerklæringen. (lenke) Du kan også kontakte personvernombudet vårt hvis du har spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med personopplysninger og behandling av disse i Haugesund kommune. Kontaktinformasjon til personvernombudet finner du nederst på denne siden. Vi registrerer og behandler personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvilke tjenester du benytter deg av og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Under finner du noen eksempler på hvilke personopplysninger vi registrerer og behandler

 • Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å utøve offentlig myndighet innen områder som skole, barnehage, helse- og tekniske tjenester. Personopplysninger kan være navn, adresse, kontaktinformasjon til pårørende/foreldre, fødselsdato, personnummer, helseopplysninger med mer.
 • Motta og besvare henvendelser: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
 • Saksbehandle søknader: navn, fødselsnummer, telefonnummer, adresse, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av saksbehandlingen.
 • Rekruttering til stillinger: søknad, CV, attester og referanser.
 • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider: IP-adresse. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger vi benytter her [ta inn link til cookie-policy].

Vi registrerer og behandler også personopplysninger om ansatte og folkevalgte. Under finner du noen eksempler på hvilke personopplysninger vi registrerer og behandler

 • Personalmappen der en finner arbeidsavtale, CV, attester, advarsler, permisjonssøknader, med mer. En er registrert med navn, adresse, kontaktinformasjon, person- og fødselsnummer, med mer.
 • Gjennomføre rettigheter og plikter knyttet til arbeidsavtalen. Ved lønnsutbetaling er en registrert med navn, person- og fødselsnummer, kontonummer med mer.
 • Gjennomføre rettigheter og plikter pålagt av offentlig myndigheter. Eksempelvis gjennom skatt, sykemeldinger, permisjoner, fødselsnummer, betalingsinformasjon, helseopplysninger, med videre. Det blir også registrert navn, adresse, kontaktinformasjon, person- og fødselsnummer, kontonummer med mer.
 • Adgangskontrollsystem der en registrerer inn-/utpasseringer på arbeidsplassen med navn og nummer på adgangskort.
 • Timeregistreringssystem der ansatte er registrert med navn og ansattnummer.
 • Sikkerhetslogg fra våre IT-systemer. Bruken av tilgangen til journaler og dokumenter for ansatte loggføres gjennom ansattnummer eller IP-adresse.
 • Innlogging til ulike fagsystemer ved ansattnummer eller IP-adresse.
 • Publisering av kontaktinformasjon på kommunens nettsider. Det kan være med navn, telefon og epostadresse.

Har du spørsmål om personvern
Haugesund kommune har personvernombud som kan kontaktes for spørsmål, kommentarer eller varslinger som gjelder personvernet.

Kontaktinformasjon

Gisle Stødle
Telefon: 52 74 31 34
E-post:  

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss. Se våre websider for kontaktinformasjon:
www.haugesund.kommune.no  eller send en e-post til: .

ORDFORKLARINGER

Behandling av personopplysninger
All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet.

Behandlingsgrunnlag
Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Dette kan for eksempel være samtykke eller hjemmel i lov.

Databehandler
Den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Dette er vanligvis en virksomhet.

Databehandleravtalen
En avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig om hvordan personopplysninger skal behandles.

Dataminimering
Prinsipp om at innsamling av data skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for å oppnå formålet.

Dataportabilitet
Muligheten til å flytte data (innhold) mellom forskjellige systemer og tjenester.

Den registrerte
Personen som opplysningene kan knyttes til.

GDPR
GDPR står for The General Data Protection Regulation. Det er EUs forordning for personvern

Informasjonssikkerhet
Sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Innebygd personvern
Prinsipp om at et teknisk system eller en løsning blir utviklet slik at personvernet blir ivaretatt.

Integritet
Prinsipp om at personopplysninger skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting.

Konfidensialitet
Prinsipp om at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får tilgang til dem.

Personopplysning
Opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato.

Personvernombud
En person som er utpekt av en behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

Sensitive personopplysninger (kalt særlige kategorier i loven)

I loven er det definert en rekke kategorier av opplysninger som det skal mer til å kunne behandle enn andre opplysninger:

 1. opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse
 2. opplysninger om politisk oppfatning
 3. opplysninger om religion
 4. opplysninger om filosofisk overbevisning
 5. opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 6. genetiske opplysninger
 7. biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen
 8. helseopplysninger
 9. opplysninger om seksuelle forhold
 10. opplysninger om seksuell legning
 11. opplysninger om straffedommer
 12. opplysninger om lovovertredelser

Tilgjengelighet

Prinsippet om at personopplysninger skal være tilgjengelig for det formålet de er tiltenkt.

Personvernerklæring

Når du bruker nettsidene til Haugesund kommune legger nettleseren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet på nettsidene, og de kommunale tjenestene. Personvernerklæringen forteller hva som samles inn, og hvordan vi bruker informasjonen.

Ansvar
Haugesund kommune er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som er til hjelp i forbindelse med drift og vedlikehold av nettportalen www.haugesund.kommune.no.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og www.haugesund.kommune.no hver gang du ser på en av sidene våre. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke til å identifisere deg som person. Informasjonskapselene samler informasjon om brukerens besøk på nettsiden.

Statistikk om bruk betyr for eksempel når brukeren sist besøkte siden. Denne informasjonen blir igjen brukt for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. Informasjonskapselen inneholder en tilfeldig generert ID som brukes til å gjenkjenne nettleseren når en bruker besøker en side. Informasjonskapselen inneholder ingen personlig informasjon og brukes kun til statistikk på bruk av siden

Spørreundersøkelser
I perioder gjennomfører vi valgfrie spørreundersøkelser for besøkere på nettstedet. For å forhindre at du blir spurt flere ganger om å delta i samme spørreundersøkelse, lagrer vi informasjon om dette i en informasjonskapsel. Informasjonen lagres i dagene den enkelte undersøkelsen varer.

Søk
Vi lagrer informasjon om søkeord og valg du benytter i søkefunksjonen på www.haugesund.kommune.no. Vi bruker informasjonen til å bedre innhold og navigasjon for brukere av nettsidene. Bruksmønster og statistikk fra søk kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, som for eksempel IP-adresse. Henvendelser om personvernerklæringen rettes til Haugesund kommune via .

Utskrift