Prislister

Her finner du et utvalg av avgifter, gebyrer og egenbetaling knyttet til en del av de tjenester som Haugesund kommune yter.

Hver høst legger rådmannen frem sitt forslag til budsjett. Et endelig budsjett for kommunen vedtas av bystyret i november/desember. Dette får som regel noe å si for de ulike avgifter og gebyrer som kommunen opererer med.

Noen av prisene er styrt av sentrale føringer. Dette gjelder blant annet innen Helse- og omsorgstjenster som styres av "Grunnbeløpet G" som reguleres i mai måned hvert år.  

----------------

Teknisk

  pdf Gebyrregulativ Enhet for byutvikling for 2019

(inneholder bl.a. priser på byggesaksgebyr, kart og eiendomsoppgaver og plansaker)

icon Gebyrregulativ Teknisk enhet for 2019 >>>

(inneholder bl.a. priser på Vann og avløp, tilknytningsavgift, torgplasser og andre avg.frie gebyrer)

pdf Prisliste Brannvesenet

Bruk av kommunal grunn >>>

Barn/oppvekst

Barnehage:
pdf Barnehage-satser 2019

Skolefritidsordning:
pdf SFO-satser 2019

Renovasjon

Haugaland Interkommunale Miljøverk har ansvar for renovasjonsordningen i Haugesund kommune. (www.him.as

Priser på renovasjonsgebyret finner du her >>>

Priser på Årabrot Miljøpark m.v. finner du her >>>

Parkering

Takstene for parkering i Haugesund kommune ble vedtatt justert fra og med 1. januar 2016.  Disse gjelder fortsatt.

Gjeldende satser:

 • Årskort: 6.000,-
 • Månedskort: 500,-
 • Reservert plass i P-hus: 7.800,-
 • Studentkort – per semester 1.000,-

Timetakst ved kjøp av billett på automat i sentrum er 10 kroner som før. Døgntakst Flotmyr sør og nord er 30 kroner som før (lør/søn gratis på Flotmyr sør). Månedskort har samme pris som før, men kan kun benyttes i P-hus nord plan 1 – 6 og på Flotmyr P-plass ved Stadion og ved bussterminalen. Årskort gjelder på alle avgiftsplasser som før. Studentkort har samme pris som før, men kan kun benyttes i Flotmyr-området. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Max 2 timer parkering innføres på de to øverste plan i P-hus nord (plan 7 og 8) – med innkjøring fra Sørhauggt. nedenfor gamle posten

For nærmere opplysninger og kjøp av kort – kontakt Servicesenteret, Kirkegt. 85 – tlf. 52 74 30 00

Annet

Har du sendt stor bestilling av dokumentmateriale fra Sentralarkivet eller Byarkivet i Haugesund kommune?

 • Sentralarkivet og Byarkivet tar nå betaling for kopiering over 100 sider, 1,- pr. side.
 • Betaling kan foretas kontant ved henting.
 • Skal bestillingen sendes, kommer porto i tillegg. Faktura vedlegges sendingen.

Annet:

 • Haugesund kommune har organisasjonsnr.: 944073787
 • Haugesund kommune har følgende bankkontonr.: 3330.30.47846

Spesielt vedr. skatt:

 • Innbetaling av skatt skjer til følgende konto: 6345.06.11060
 • Kid-nr. Ved skatteinnbetaling kan du lage kid-nr. selv på www.skatteetaten.no

 

Utskrift