Valgdagen

Demokratiet har lange og sterke tradisjoner i Norge. Det avholdes stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg..

9. september foregår det valg ved følgende steder:

 Krets  Stemmested/valglokale  Åpningstid
1  Håvåsen  Håvåsen skole 09:00 – 20:00
2  Skåredalen  Skåredalen skole 09:00 – 20:00
3  Breidablik  Gamle slaktehuset 09:00 – 20:00
4  Haraldsvang  Haraldshallen 09:00 – 20:00
5  Austrheim  Austrheim skole 09:00 – 20:00

Alle skal ha mottatt valgkort innen 10. august, sjekk dette hvor ditt stemmested er. 

Utskrift