Valgmedarbeideren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en valgmedarbeiderportal for å informere/kommunisere med kommunene og fylkeskommunene om valgarbeidet. Alle valgansvarlige, mottaksprosjektledere, ikt-ansvarlige og andre valgmedarbeidere oppfordres til å bruke denne portalen.

Valmedarbeiderportalen finner du her >>>

 

Forhåndsstemming

Utskrift