VALG 2019 - Informasjon til partiene

Valglogo
Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes 9. september 2019. Det er viktig at partiene gjør seg kjent med informasjon om krav til listeforslag på sidene til Valgdirektoratet. Skjema for innlevering av listeforslag finner en 
her. Listeforslaget må være kommet frem til valgstyrets sekretariat innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Dvs. at listeforslag til kommunestyrevalget i Haugesund skal inneholde mellom 7 og 55 navn (49+6).

Det viktig at partiene gjør seg kjent med informasjon om krav til og behandling av listeforslag: informasjon listeforslag

Skjema for innlevering av listeforslag finner dere her: partilister kommunestyrevalget 2019

Listeforslaget må være kommet frem til valgstyrets sekretariat innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Det vil være en fordel om listene kommer inn til valgstyret i god tid, slik at det blir anledning til veiledning og eventuell retting av formelle feil.
NB! Det er en stor fordel om vedlegget med fødselsdatoene til kandidatene kan sendes valgstyret på e-post som excel-fil.
Valgstyret kan kontaktes på epost:
 eller telefon 52 74 30 52.

Utskrift