Vannmåleravlesning 2019

I første runde vil de aller fleste som skal lese av vannmåler få tilsendt en SMS på mobilen sin. I denne perioden er det bare mulig å lese av målerstanden via SMS. Mottar du en SMS kan du svare på denne med avlest målerstand, det trengs ikke noen kode.Husk  å sjekke at målernummeret i SMS varselet stemmer med målernummeret på vannmåleren. Du vil motta kvitteringsmelding etter innsending, men dette kan ta tid på grunn av stor pågang. (Se bilde under)

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt varsel, mot nummeret på vannmåleren. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

Dersom du ikke svarer via SMS vil du motta vannmålerkort i posten i midten av november.

 vannmåleravlesning

 

VANNMÅLERKORT
De som ikke leverer vannmålerstand via SMS vil få tilsendt et vannmålerkort. De som får dette tilsendt kan melde inn vannmålerstand ved å svare via internett – www.leseav.no eller ved å sende svarslipp i retur.

For å oppgi vannmålerstand av via www.leseav.no må du ha motatt vannmålerkort med kode, som skal brukes ved registrering av vannmålerstand. Dersom du ønsker å svare via www.leseav.no vil registreringen være åpen frem til 10.12.2019.

Dersom du ønsker å svare via post må du sende svarslippen innen fristen som er oppgitt på vannmålerkortet (30.11.2019). Dette for at kommunen skal ha tid til å få med avlesningen innen årets vannmåleroppgjør. Svarslippen er ferdig frankert.

Forskrift til vann- og avløpsgebyr >>>

Veileder til forskrift om vann- og avløpsgebyr >>>

Alle abonnenter i Haugesund kommune skal ha installert vannmåler i.h.t. §9 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Haugesund kommune vedtatt i 2016.

Utskrift