1. Siste nytt
 2. Kunngjøringer / høringer
 3. Utvalgsmøter
 4. Planinnsyn
 5. Stillinger
 • Aktuelle kurs for deg som vil starte egen bedrift

  Skape.noGår du med en drøm om å skape din egen arbeidsplass eller har du nettopp startet egen bedrift? Skape arrangerer følgende kurs i vår region høsten 2015:

  Les mer …
 • Kommunegården er solgt for 25 millioner

  Kommunegården 2Ordfører Petter Steen jr. inviterete til pressekonferanse på sitt kontor onsdag 26. august klokken 16.00 for å overbringe den gode nyheten om at kommunegården nå er solgt.  Det er firmaet Midgaardgruppen AS i Bergen som har kjøpt den erverdige bygningsmassen i Haugesund. Midgaardgruppen har vært involvert i store byfornyingsprosjekter tidligere.

  Les mer …
 • Private brannalarmanlegg

  Nedbrenning av hus - Tor André JohannessenBrannvesenet ønsker å orientere våre innbyggere om at en del av vaktselskapene som selger private brannalarmanlegg i vår region dessverre driver med misvisende markedsføring.

  Les mer …
 • Forhåndsstemming på institusjoner

  Forhåndsstemmingen foregår for fullt og fra i dag får også institusjonene besøk av valgmedarbeidere som tar i mot stemmer. Første stopp er Røvær. Dersom du bor i nærheten av institusjonene eller tilfeldigvis befinner deg i nærheten kan du også benytte deg av dette tilbudet og avgi din stemme i de oppgitte tidsrommene. Forhåndsstemmingen foregår for fullt og fra i dag får også institusjonene besøk av valgmedarbeidere som tar i mot stemmer.  Første stopp er Røvær. Dersom du bor i nærheten av institusjonene eller tilfeldigvis befinner deg i nærheten kan du også benytte deg av dette tilbudet og avgi din stemme i de oppgitte tidsrommene.  

  Les mer …

Nesten hver eneste uke avholdes det åpne politiske møter i Haugesund kommune. En oversikt over når og hvor disse møtene finner sted finner du i innsynsmodulen for politiske saker. Trykk på linken under:

Innsynsmodul politiske saker >>>

Oversikt over møtene finner du her. (Endringer av dag og tidspunkt kan forekomme) Merk at møteinnkallingen med sakene til behandling blir lagt ut ca. en uke før aktuell møtedato.

Utvalg  August September    Oktober  November Desember 
Bystyret  02.09. 09.09. 14.10. 11.11.  02.12.
Formannskap 26.08. 09.09.  23.09. 21.10.  18.11. 
Plan- og miljøutvalg  25.08. 22.09.    
Helse- og omsorgsstyre 22.09    
Oppvekststyret 10.09.   29.10.   10.12.
Kultur og idrettsstyret 27.08.        

I samme innsynsmodul finner du også saksdokumenter, protokoller m.m. Det er også en egen fane for "postliste" som viser journalposter fra Haugesund kommune. 

Sist men ikke minst er det mulig å søke opp informasjon om folkevalgte. Da må du stå i fanen som heter "Utvalg" og deretter legge inn navnet på personen du søker i feltet som heter "Søk medlem". Resultatet blir da hvilke utvalg, råd og komiteer personen du søker er medlem i, i tillegg til e-post og mobiltelefon.

Innsyn politiske saker

 

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune   

Her finner du en enkel veiledning for bruk av Planinnsyn >>>

 Barnehage  Idrett  Byggsak  Omsorgstjenester

Skole  Bolilg og eiendom  Sosiale tjenester  Helse og omsorg

Vei og trafikk  Næringsliv  Frivillighet  New in haugesund