Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

 • Kommunale avgifter - banner
 • Tomter-for-salg
 • Fysioterapi-på-Havnaberg
 • Gatelys1
 • Trygt-uteliv
 • Billedgalleriet--på-plakate
 • Siste nytt
 • Kunngjøringer
 • Høringer
 • Planinnsyn
 • Stillinger
 • Vannstenging

  Illustrasjonsbilde: arbeid på vannledningTeknisk driftsenhet i Haugesund kommune melder om arbeid med vannkum i Røværgata i morgen, onsdag den 22.10.14. Dette medfører at de må stenge vannforsyningen i dette området fra kl. 08.00 og utover dagen til arbeidet er ferdig.

  Les mer …
 • Riktig og trygg fyring

  FyringstipsTemperaturen krypser sakte og sikkert nedover og fyringssesongen nærmer seg. Her er noen gode råd for trygg og økonomisk fyring, samt informasjon om tilrettelegging for feiing.

  Les mer …
 • Tomter ved Tornesvatnet nord

  TornesvatnetHaugesund kommune fikk inn 13 søknader til 27 tomter på feltet Tornesvatnet nord. Tildelingen er i gang, og i neste uke har alle 13 fått tilbud om tomt. De resterende tomtene legges da ut for salg og liste over ledige tomter finner du her. Søknadene behandles fortløpende.

  Les mer …
 • Dugnad i Smedasundet

  Dykkere-1Takket være dugnadsånden hos lokale dykkerentusiaster er nå Smedasundet ryddet for rusk og rask. Lørdag 18. oktober «Project Aware Smedasundet» (PAS) satt i verk. Primus motor Åge Wee og dykkerentusiast Willy Smedsvik for tredje gang renset Smedasundet for søppel.

  Les mer …

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune