Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

 • Eiendomsskatt informasjon
 • Tomter til salgs Sveiven II i Skåredalen
 • Kommunereformen1
 • Sommerjobb banner 2014
 • Bygårder for salg
 • Siste nytt
 • Kunngjøringer / høringer
 • Utvalgsmøter
 • Planinnsyn
 • Stillinger
 • Gjør døren høy, gjør lyden god

  Eilif 2Haugesund Sparebank og Kultur- og festivalutvikling signerte i dag en 4-årig samarbeidsavtale. Haugesund Sparebank har vært en solid samarbeidspartner for flere av prosjektene og avdelingene i KUF KF, men den omtalte avtalen er den første som er inngått samlet med det nye KUF KF. Midlene gitt av Haugesund Sparebank sikrer tilbud blant annet som Bakufiku, Bokormen og sommerkino, og tillater også nyinvesteringer som nytt Dolby Atmos lydanlegg i Edda 5 og nytt lysbord i Festiviteten.

  Les mer …
 • 10 nærturer - ny konkurranse

  10 nærturer 2015Haugesund kommune og Haugesund Turistforening samarbeider også i 2015 om å få flest mulig ut på tur i våre nære friluftsområder. Vi har satt opp 10 nærturer som bør passe for de fleste. Alle turene går på tydelige stier og skal være lette å gå. Noen av turene er også godt skiltet. Dersom du er usikker på hvor turen går kan du være med på tur med turleder fra turistforeningen første gang.

  Les mer …
 • Oppsøkende ACT-team

  Snurrebass illustrasjonACT-team (assertive community treatment) er et treårig prosjekt som i første omgang skal vare ut 2017. Det er et oppsøkende team som baserer seg på hyppig oppsøkende virksomhet over tid, der Haugesund kommune og Helse Fonna samarbeider for å gi pasienter spesialisert behandling. Det inkluderer oppfølging av pasienter med psykoseproblematikk, eventuelt med rus som utfordring i tillegg. ACT-teamet er et tverrfaglig team med vernepleiere, sykepleiere, psykolog og psykiater.

  Les mer …
 • Earth Hour

  Earth-hourHaugesund kommune er en av mange kommuner i landet som støtter verdens største klimakampanje noensinne, Earth Hour. Lørdag 28. mars klokken 20.30 slukker vi lysene på nytt!

  Les mer …

Nesten hver eneste uke avholdes det åpne politiske møter i Haugesund kommune. En oversikt over når og hvor disse møtene finner sted finner du i innsynsmodulen for politiske saker. Trykk på linken under:

Innsynsmodul politiske saker >>>

Til formannskapets møte onsdag 11. mars

Her finner du kartvedlegg til forslag til kommuneplanens arealdel 2014 - 2030.

Oversikt over møtene finner du her. (Endringer av dag og tidspunkt kan forekomme) Merk at møteinnkallingen med sakene til behandling blir lagt ut ca. en uke før aktuell møtedato.

Utvalg  Februar. Mars  April    Mai  Juni   
Bystyret  25.02  11.03  22.04    27.05 10.06  
Formannskap 11.02  04.03  15.04  29.04 13.05 03.06 17.06
Plan- og miljøutvalg  10.02  10.03  14.04    05.05 02.06  
Helse- og omsorgsstyre 03.02 17.03 28.04   12.05 16.06  
Oppvekststyret 05.02 26.03 30.04   28.05    
Kultur og idrettsstyret 05.02   16.04     04.06  

I samme innsynsmodul finner du også saksdokumenter, protokoller m.m. Det er også en egen fane for "postliste" som viser journalposter fra Haugesund kommune. 

Sist men ikke minst er det mulig å søke opp informasjon om folkevalgte. Da må du stå i fanen som heter "Utvalg" og deretter legge inn navnet på personen du søker i feltet som heter "Søk medlem". Resultatet blir da hvilke utvalg, råd og komiteer personen du søker er medlem i, i tillegg til e-post og mobiltelefon.

Innsyn politiske saker

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune   

http://www.seo.mavi1.org http://www.mavi1.org http://www.siyamiozkan.com.tr http://www.mavideniz1.org http://www.mavideniz.gen.tr http://www.17search17.com http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org